Dreiging terreurbeweging Hazimi in Nederland

7 juni 2020

Een afsplitsing van terreurbeweging IS wint terrein in Nederland. De zogeheten ‘Hazimi-beweging’ geldt als nog extremer dan IS en telt naar schatting bijna honderd aanhangers in Nederland. Zij worden echter veelal over het hoofd gezien door lokale overheden, stelt* onderzoeksbureau NTA.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft de Hazimi-beweging wel in het vizier. In 2017 schatte de NCTV het aantal Nederlandse Hazimi’s op „enkele tientallen”. Volgens NTA is dit aantal inmiddels gegroeid naar tegen de honderd. Lees meer over deze ‘Hazimi-beweging’.

Bron: NRC, 7 juni 2020


*De Hazimi-beweging. Een op takfir gebaseerde ideologie, NTA  (Nuance door Training & Advies)