Digitaal monument voor en door slachtoffers van geweld in de jeugdzorg

30 juli 2021

Het onderzoek van de Commissie De Winter heeft twee jaar geleden aangetoond, dat er sprake is geweest van veeld geweld in de jeugdzorg. Er is nu een digitaal momument opgericht voor en door de slachtoffers. 

De Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (Commissie De Winter) publiceerde op 12 juni 2019 haar eindrapport over geweld in de Nederlandse jeugdzorg sinds 1945. Daaruit blijkt dat veel kinderen slachtoffer zijn geworden van lichamelijk en geestelijk geweld in de jeugdzorg. En de overheid heeft onvoldoende gedaan om geweld in de jeugdzorg te voorkomen. Wat de slachtoffers in hun jeugd hebben meegemaakt heeft ze vaak voor het leven getekend. 

Erkenning
Eén van de aanbevelingen uit het rapport van de Commissie was het bieden van erkenning aan de slachtoffers van geweld in de jeugdzorg en het verbeteren van het hulpaanbod. Uit gesprekken met lotgenoten(organisaties) en uit een enquête kwam naar voren dat erkenning mede tot uiting kan komen via een website en documentaire. Dit digitaal monument is nu gerealiseerd met de lancering van de website www.blijvendvertellen.nl en de documentaire ‘Slachtoffers vertellen; geweld in de Nederlandse jeugdhulp sinds 1945’. Lees meer.

Bron: GGZnieuws, 30 juli 2021. 


Lees ook:
Telefoonlijn 0800-1238 voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg en kennisdossier voor hulpverleners, Trimbos instituut, 15 juli 2021