Deskundigheidsbevordering

21 november 2017

Afgelopen najaar zijn er vanuit het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld weer diverse lezingen, trainingen en workshops gegeven door het hele land.

Oud worden, en sterven met oorlogstrauma
Er was wederom veel interesse voor lezingen en workshops rond dit thema. Dit is een op de praktijk gerichte (in-company) workshop over de invloed van oorlogs- en geweldservaringen op de laatste, palliatief terminale fase en het stervensproces.  Deze workshop voor hulpverleners in de palliatieve zorg, zoals verzorgenden, verpleegkundigen, coördinatoren en vrijwilligers in de VPTZ / hospices,  kan het Arq kenniscentrum tegen een gereduceerde prijs aanbieden, door subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2018 wordt deze workshop/lezingen wederom aangeboden.

https://oorlog.arq.org/workshops-en-presentaties/sterven-met-de-oorlog-en-geweldsproblematiek-de-palliatieve-terminale-zorg

Geestelijke zorg en trauma
Dit najaar zijn er inmiddels ook weer trainingen geweest over Geestelijke zorg en trauma. Deze worden gegeven in samenwerking met professor Ruard Ganzevoort van de Vrije Universiteit en met gastdocenten. Deze training is voor geestelijk verzorgers, pastores, predikanten en ieder die professioneel mensen begeleidt bij trauma en zingeving/levensbeschouwing.

In 2018 wordt deze training bij voldoende aanmeldingen weer aangeboden.

https://oorlog.arq.org/workshops-en-presentaties/geestelijke-zorg-en-trauma

Nieuw dit jaar was de in-company training Geestelijke zorg en trauma ten behoeve van de Dienst Justitiële Instellingen voor geestelijk verzorgers die werkzaam zijn bij penitentiaire instellingen.

Voor meer informatie over deze workshops, lezingen en trainingen kan contact opgenomen worden met

ons secretariaat: T: 088-33 05 190 - E-mail: kc-oorlog@arq.org             

of met Josée Netten: T: 088 - 33 05 172 (ma t/m wo) - E-mail: j.netten@arq.org