De regeling die ongedocumenteerden moet helpen werkt niet

24 juni 2020

Miljoenen euro’s geeft het kabinet uit aan opvang van ongedocumenteerden. De inzet is terugkeer naar het land van herkomst. Maar na het eerste jaar van de pilot blijken veel deelnemers te zijn teruggevallen in de illegaliteit.

De landelijke vreemdelingenvoorziening (LVV) is een pilot in vijf steden die in drie jaar tijd ruim vijftig miljoen euro kost. Volgende maand stuurt VVD-staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Asiel en Migratie een procesevaluatie naar de Tweede Kamer.
De Groene Amsterdammer onderzocht de start van dit programma in Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven: steden met een geheel eigen invulling (de twee andere deelnemende steden zijn Utrecht en Groningen). Uit onze reconstructie blijkt dat de pilot gedoemd is te mislukken wanneer er niet afgeweken mag worden van het restrictieve asielbeleid en er uitgegaan wordt van een sluitend terugkeerbeleid. Lees verder

Bron: De Groene Amsterdammer, 24 juni 2020