In de pers: persoonlijke impact onderzoek dekolonisatie

26 September 2017

In de NRC verscheen op 13 september een opinieartikel over de vraag hoe zijn deelname aan het onderzoek naar de dekolonisatie van Indonesië Arq-onderzoeker Onno Sinke persoonlijk raakt.