De betekenis van herdenken

26 augustus 2019

Collega Bertine Mitima-Verloop sprak op 23 augustus jl. tijdens de Herdenking van de Japanse Jongenskampen over haar promotie-onderzoek naar de betekenis en impact van herdenken vanuit psychologisch oogpunt.

Als we herdenken vanuit psychologisch perspectief beschouwen, valt iets tegenstrijdigs op. Mensen gaan in gedachten bewust terug naar nare gebeurtenissen die verleden tijd zijn en staan vrijwillig stil bij verdriet. We weten dat veel mensen emoties als verdriet en soms ook angst en boosheid ervaren rondom de tijd van herdenken. Ook gevoelens van rouw, onrust en stress komen vaker voor en gevoelens van blijdschap en kalmte nemen juist af. Waarom staan mensen dan toch vrijwillig stil bij het verleden, welke kracht ontleent men aan herdenken? Helpt herdenken uiteindelijk bij het verwerken van wat iemand heeft meegemaakt? En komt er een tijd om het verleden achter zich te laten en door te gaan, of ligt dit toch anders?

Kijk hier voor de volledige tekst van de lezing

Fotograaf: Marcel van Lent