Collega Josée Netten aanwezig bij de Europese Herdenkingsdag voor Slachtoffers van Terrorisme in Brussel

19 maart 2019

Op 11 maart 2019 vond in Brussel de 15e European Remembrance Day for Victims of Terrorism plaats, georganiseerd door de Europese Commissie in samenwerking met de RAN Remembrance of Victims of Terrorism Working Group. Onze beleidsadviseur/-onderzoeker en trainer, Josée Netten, tevens lid van deze werkgroep, was hierbij aanwezig. 

Rond 300 deelnemers, waaronder veel Europese getroffenen, luisterden naar de getuigenissen van slachtoffers: Soms van lang geleden (Spanje, 1984) soms van zeer recent (Straatsburg, 2018). Het waren indrukwekkende en krachtige verhalen, die niet alleen de impact van zo’n aanslag goed zichtbaar maken maar ook de enorme wilskracht en veerkracht. Ook kwamen mooie initiatieven vanuit de gemeenschappen naar voren naar aanleiding van aanslagen. Onder de sprekers bevonden zich Sir Julian King (Commissioner for the Security Union) en Joëlle Milquet, de speciale adviseur van President Jean Claude Juncker. Zij presenteerde het rapport Strengthening victims rights: from compensation to reparation’, met als oogmerk verbetering van de positie van o.a. slachtoffers van terroristische aanslagen.