CBS over integratie mensen met een migratieachtergrond

11 november 2020

Nederlanders met een migratieachtergrond hebben vaker een baan en het onderwijsniveau van hun kinderen stijgt, meldt het CBS. Toch blijven de verschillen met mensen met een Nederlandse achtergrond groot.

In het Jaarrapport Integratie beantwoordt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de vraag in hoeverre mensen met een migratieachtergrond en mensen met een Nederlandse achtergrond naar elkaar toegroeien, op allerlei gebieden. Er zijn positieve ontwikkelingen, maar de vlag kan nog niet uit, zegt Jaco Dagevos, bijzonder hoogleraar integratie en migratie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Lees hier meer

Bron: Trouw en CBS, 11 november 2020