CBS cijfers suïcide in 2020

21 april 2021

De coronacrisis heeft er niet toe geleid dat, zoals door sommigen werd verwacht, het aantal suïcides, is gestegen. CBS laat weten dat het beeld over 2020 overeenkomt met de jaren daaraan voorafgaand.

Per 100 duizend inwoners is het aantal zelfdodingen de afgelopen drie jaar stabiel. Het aantal mensen dat uit het leven stapt is onder vijftigers het hoogst, zowel bij mannen als vrouwen. Lees hier meer over de voorlopige cijfers van het CBS.

Bron: CBS, 21 april 2021


Lees ook:
Corona speelde een kleine rol in aantal euthanasiegevallen in 2020, Trouw, 21 april 2021