‘Blijf oog houden voor slachtofferschap’

12 October 2021

Slapeloosheid, concentratieproblemen, schrikachtig. Slachtofferschap kan zich op allerlei manieren uiten. Het is voor professionals, van leerkrachten, sociaal werkers en bewindvoerders tot huisartsen, belangrijk dat ze weten wat ze kunnen doen in het geval van vermoedens van slachtofferschap.

Slachtofferhulp Nederland probeert met het Platform voor Professionals, dat eerder dit jaar werd gelanceerd, professionals te ondersteunen. Lees meer

Bron: Zorg + Welzijn, 12 oktober 2021