Bijzonder hoogleraar Developmental psychotraumatology

26 april 2021

Met ingang van 1 mei 2021 is Elisa van Ee benoemd tot bijzonder hoogleraar bij het Behavioral Science Institute van de Radboud Universiteit in Nijmegen. De leerstoel ‘Psychotraumatologie in ontwikkelingsperspectief’ is ingesteld in samenwerking met Reinier van Arkel.

Hoe beïnvloedt de steun uit je sociale omgeving het ontstaan en het beloop van een traumatische ervaring en posttraumatische klachten? En andersom; wat is de invloed van PTSS op de ontwikkeling van een persoon zelf en zijn naasten? Deze vragen gaat Elisa van Ee onderzoeken binnen haar leerstoel. Lees hier meer

Bron: Reinier van Arkel, 26 april 2021