Bezette stad

4 december 2019

Waar Armando de term ‘schuldig landschap’ muntte, kun je zeggen dat Bianca Stigter met haar Atlas van een bezette stad de ‘getraumatiseerde stad’ definieert.

[...] In de Atlas van een bezette stad* geeft Bianca Stigter een beeld van het feitelijk bedrijf van de bezetting in die beperkte ruimte. Het geeft een beeld van de infrastructuur van de stad zoals die vijf jaar functioneerde, en van een bureaucratie in actie. Of beter: van verschillende bureaucratieën tegelijk, de Amsterdamse, de Duitse en die van het verzet. Lees meer

Bron: Groene Amsterdammer, 4 december 2019


*Bianca Stigter, Atlas van een bezette stad. Amsterdam 1940-1945, Uitgeverij Atlas Contact 2019