Beleven we een herleving van het fascisme?

9 januari 2022

Wat is fascisme? En is het weer terug? In de reeks ‘Elementaire deeltjes’ (Athenaeum), over expert-onderwerpen, schreef de Amsterdamse historicus Daniël Knegt er een chronologisch boekje over: Elementaire Deeltjes 77 – Fascisme, (Athenaeum 2022).

Het is een misverstand „dat het een afgesloten historisch verschijnsel is uit de jaren dertig, dat in 1945 ergens op de puinhopen van Berlijn is overleden. Fascisme is een revolutionaire beweging die zich afhankelijk van tijd en plaats op uiteenlopende manieren kan manifesteren. Daarom is het niet zo gek dat een fascist nu niet een zwart hemd draagt [...]" Lees een iterview met de auteur Knegt over wat fascisme is.

Bron: NRC, 9 januari 2022


Lees ook:
Hoe de nazi-ideologie doorwerkt in het managementdenken van nu, VrijNederland, 10 januari 2022
De Franse historicus Johann Chapoutot zag paralellen tussen het moderne managementdenken en hoe de nazi’s leidinggaven. Journalist Loïc Michels sprak de historicus over het brede scala dat de nazi’s hanteerden om de Duitse bevolking te motiveren en tevreden te stellen, en hoe dat nu nog steeds gebeurt.