Beleid IND: overeenkomsten met toeslagenaffaire

12 april 2021

Mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning worden soms onterecht als fraudeur bestempeld, met als gevolg dat ze alle ontvangen toeslagen terug moeten betalen en in het ergste geval hun verblijfsvergunning verliezen en het land uit moeten. Dit signaleert een groep van acht wetenschappers van de Radboud Universiteit Nijmegen

Niet alleen wetenschappers signaleren dit onrecht in het vreemdelingenrecht, ook vreemdelingenadvocaten vragen hiervoor aandacht. In hun boek Ongehoord, onrecht in het vreemdelingenrecht dat vandaag gepresenteerd wordt aan de Tweede Kamer, geven zij vijftig voorbeelden uit hun praktijk. Lees er meer over in dit artikel

Bron: Trouw, 12 april 2021


Lees ook het artikel in het NRC, 11 april 2021


Lees ook:
'Asielzoekers in aso-azc’s plaatsen is juridisch ondeugdelijk’, NRC, 11 april 2021
De plaatsing van asielzoekers in zogenoemde aso-azc’s is juridisch niet goed onderbouwd. Aldus jurist en universitair hoofddocent Lieneke Slingenberg.