Artikel in Trouw over morele verwonding

5 October 2021

Het geweld dat je niet had willen plegen, de instructies die je niet had willen opvolgen: in het leger is de term ‘morele verwonding’ in opkomst. Wat is het precies?

Een term die duidt op het psychisch lijden dat kan ontstaan wanneer mensen in gewetensnood komen over wat zij hebben gedaan óf juist hebben nagelaten. In Nederland doen onder meer de Nederlandse Defensieacademie, de Politieacademie en ARQ Psychotrauma Centrum onderzoek naar het ontstaan van psychisch lijden én het helen ervan Aan het hoofd van dat onderzoek staat antropoloog Tine Molendijk van de Nederlandse Defensieacademie, die in 2020 promoveerde op dit onderzoek. Lees er hier meer over, tevens aan de hand van een casus van een veteraan,

Bron: Trouw, 5 oktober 2021