Agressieve meisjes hebben bijna altijd een trauma

23 januari 2022

Jongens hebben vaker een ‘normoverschrijdend-gedragsstoornis’ dan meisjes. Maar bij meisjes is zo’n stoornis wel ernstiger. Ongeveer 2 procent van de kinderen en pubers in Nederland krijgt die diagnose en omdat het meestal om jongens gaat richt het onderzoek zich al jarenlang vooral op hen.

Helena Oldenhof (35), psycholoog en onderzoeker aan het Amsterdam UMC, is nu gepromoveerd* op een onderzoek naar meisjes met deze gedragsstoornis. Ze noemt het 'een zorgelijke groep'. "Het merendeel van de meisjes heeft een trauma, vaak seksueel." Lees hier een interview met Oldenhof en Arne Popma, forensisch kinder- en jeugdpsychiater en de promotor van Oldenhof over haar onderzoek.

Bron: NRC, 23 januari 2022


*Understanding the psychophysiology of Antisocial Behavior in Girls, Vrije Universiteit Amsterdam