75 jaar Verenigde Naties

24 October 2020

24 oktober 1945: oprichting van de Verenigde Naties. Het fundament voor de VN was al eerder gelegd, tijdens de Conferentie van San Francisco van 25 april tot 26 juni 1945. Op de laatste dag van die bijeenkomst werd door afgevaardigden van vijftig staten het Handvest van de Verenigde Naties getekend.

De erfenis van de Tweede Wereldoorlog drukt nog steeds haar stempel op de VN, met name in de manier waarop de Veiligheidsraad is georganiseerd. Lees hier een historisch overzicht en duiding van de rol van de VN, geschreven door Jeroen Kemperman, onderzoeker bij het NIOD.

Bron: NIOD, 23 oktober 2020


Lees ook:
Vrijheid is fietsen in de regen, een essay van Maarten Dallinga in Onderzoek Uitgelicht.
Naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van de Verenigde Naties maakte journalist Maarten Dallinga de podcastserie Vrijheid Volgens, waarvoor hij zes Nederlanders met een vluchtachtergrond interviewde over hun beleving van vrijheid.

75-jarige Verenigde Naties moeten zich nog bewijzen in coronacrisis – de kans dus voor een nieuw elan, Volkskrant, 22 oktober 2020
‘De VN hebben een slechte reputatie, maar op het gebied van humanitaire hulp hebben ze grote successen geboekt’, zegt O’Malley, bijzonder hoogleraar United Nations studies in peace and justice aan de Universiteit Leiden en de Haagse Hogeschool. Samen met de gemeente Den Haag, die haar leerstoel in het leven heeft geroepen, werkte ze onder meer aan de voorbereiding van activiteiten ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de VN, op zaterdag 24 oktober. Een interview met O’Malley