75 Jaar leven met oorlog

10 October 2019

Op 27 september jl. organiseerde ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld samen met het Netwerk 1WO2 een bijeenkomst met als thema 75 jaar leven met oorlog. Veertig vrijwilligers van oorlogsgetroffenenorganisaties kwamen bij elkaar om met elkaar te spreken over de doorwerking van oorlog.  

Het middagprogramma werd geopend door Cees van der Laan, hoofdredacteur van dagblad Trouw. Hij gaf een indrukwekkende lezing over Trouw in en na de Tweede Wereldoorlog.

Namens de makers van de website www.tweedewereldoorlog.nl sprak Teun Pelleboer, medewerker onderzoek en educatie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Op de website staat nog weinig informatie over de doorwerking en impact van de oorlog op individuen. Teun riep de vrijwilligers op om hun kennis over dit onderwerp te delen zodat hier meer invulling aan gegeven kan worden op de website.

In twee workshoprondes gingen we met deze oproep aan de slag. Diverse thema’s werden aangedragen die rondom het thema ‘Leven met oorlog’ zeker een plaats moeten krijgen op de website. Ook werd actief nagedacht over de activiteiten van de organisaties die in de agenda van de website opgenomen kunnen worden om voor een breder publiek zichtbaar te worden.

 

Het project

In 2020 vieren we dat wij in Nederland al 75 jaar in vrijheid leven. De gebeurtenissen uit de oorlog  hebben echter nog vaak een blijvende invloed op het dagelijks leven van direct getroffenen, en ook van de generaties daarna. Met het project ’75 jaar leven met oorlog’ vragen we meer aandacht voor deze andere kant van de bevrijding: de doorwerking en impact van oorlog. De bijeenkomst op 27 september was een eerste stap om het werk en daarmee de kennis en ervaring van de vrijwilligers van diverse getroffenenorganisaties te bundelen zodat deze voor een breed publiek zichtbaar gemaakt kan worden.

 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het v-fonds. Vind jij Vrede en Vrijheid ook belangrijk? En vind jij de projecten die het vfonds ondersteunt interessant? Word dan vandaag nog vriend van het vfonds via www.vfonds.nl/word-vriend/. Dit is helemaal gratis dankzij de goede doelen loterijen.