Monika Diederichs, Wie geschoren wordt moet stil zitten. Nederlandse meisjes en vrouwen die in de periode 1940-1945 omgang hadden met Duitse militairen, Boom, Amsterdam 2006

Onderzoek naar het leven en de motieven van Nederlandse meisjes/vrouwen die in de Tweede Wereldoorlog een relatie hadden met een Duitse militair en de reacties erop van de Nederlandse bevolking

Dit is het eerste boek dat uitvoerig ingaat op het leven van deze vrouwen. Monika Diederichs is in gesprek gekomen met betrokkenen die hierover tot nu toe zwegen. Ook kreeg zij toegang tot archieven die, in verband met de bescherming van de persoonlijk levenssfeer, tot nu toe voor onderzoekers gesloten bleven.