M.J.A.M. Coopmans, Separatie-individuatie-problematiek van een naoorlogse generatie oorlogsslachtoffers: de ervaring van de onbereikbare ander bij kinderen van slachtoffers van de Duitse en Japanse bezetting, Eburon, Delft 1993

Deze studie betreft een exploratief onderzoek naar de problematiek van na de oorlog geboren kinderen van slachtoffers van de tweede Wereldoorlog.

De auteur heeft een vergelijkende studie uitgevoerd waarbij 15 kinderen van oorlogsgetroffenen vergeleken worden met 15 kinderen van niet-oorlogsgetroffenen. De bevindingen van deze vergelijkende studie worden gerelateerd aan de bijzondere situatie van kinderen van oorlogsgetroffenen afzonderlijk.