M. H. van IJzendoorn, "Drie generaties holocaust: overdracht van traumatische ervaringen op kinderen en kleinkinderen?" ICODO-info ICODO-Info, (2004), 21(2): 2-8.

In dit artikel wordt de impact van de holocaust op volgende generaties beschreven.

De bevindingen zijn deels gebaseerd op een meta-analyse van een groot aantal eerder verschenen studies en deels op eigen onderzoek onder een aselect gekozen onderzoeksgroep van drie generaties vrouwen: grootmoeder, moeder en dochter. De belangrijkste conclusie is dat er geen verschillen zijn vast te stellen in geestelijke gezondheid tussen kinderen van overlevenden en kinderen van ouders die de holocaust niet meemaakten.