Linda Bouws, Het verhaal is nooit af. Familieherinneringen van de 3e en 4e generatie aan de Tweede Wereldoorlog, Stichting Metropool Internationale Kunstprojecten, Amsterdam 2015

In april 2015 verschenen bij stichting Metropool Internationale Kunstprojecten. Een twintigtal jongeren is gevraagd welk verhaal over de Tweede Wereldoorlog een grote indruk op ze heeft gemaakt en welke specifieke betekenis deze voor hen heeft gehad.|

Wat weet bijvoorbeeld Senna Pengel over de geschiedenis van haar Joodse overgrootmoeder Sonja van Es? Herinnert Hannah Cameron zich het verhaal van haar opa Arthur die vlieger was bij de RAF? Wat betekenen de familieverhalen van Gerrit van der Veen, Rob de Vries, Cor van Beukering, dokter Crasborn, Roel Walraven, Lotty Huffener, Jacoba van Tongeren, Rob de Vries en Slamat Faiman voor hun (achter)kleinkinderen?