Josée Netten

Beleidsonderzoeker/adviseur 

Josée Netten is psychologe en cultureel antropologe met veel cross-culturele ervaring, opgedaan in Azië, Afrika en Europa. Zij heeft zich toegelegd op cross-cultureel rouwgedrag. Door haar werk in Ethiopië, en een RIAGG vluchtelingenteam RIAGG kwamen hier de dimensie (psycho) trauma en geestelijke gezondheid binnen cross-culturele contexten bij.

Sinds 2014 werkt zij voor het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld. De focus ligt hierbij op haar expertise en kennis met betrekking tot getroffenen van grootschalige schokkende gebeurtenissen zoals rampen, terrorisme en oorlog.

Tevens is zij nog steeds betrokken bij Arq partner, Stichting Impact, waar zij sinds 2003 werkte. De kennis en ervaring daar opgedaan wordt ingezet en uitgebouwd ten behoeve van de taken van het Arq kenniscentrum Oorlog.

Bij Stichting Impact hield zij zich bezig met projecten en taken die direct kunnen ingrijpen op het welzijn van, of relevant zijn voor (zelforganisaties van) getroffenen van rampen en terrorisme.  d.w.z. cultuur-sensitieve psychosociale zorg, maar ook projecten die direct voor de opvang en nazorg van getroffenen betekenisvol kunnen zijn, zoals de handreiking voor het opzetten van zelforganisaties na rampen, de handreiking herdenken, digitale Informatie Verwijs Centra’s  (bv. IVC vliegramp Tripoli; IVC vliegramp Oekraïne), herdenkingsboekjes (bv. tsunami, vliegramp Tripoli), ondersteuning aan de werkgroep Lotgenotencontact van Stichting Vliegramp MH17, en een continue aandacht voor rituelen, monumenten en herdenken (bv. het nationaal brandweermonument) etc. Zij heeft het Getroffenenpanel Schokkende Gebeurtenissen opgezet, en de training voor burgemeesters rond ‘omgaan met getroffenen’.

Zij maakt deel uit van 2 Europese netwerken rondom getroffenen van terrorisme: NAVT (Network of Associations of Victims of Terrorism)  en RAN-VVT (Radicalisation Awareness Network, werkgroep Voices of Victims of Terrorism) die zich sterk maken voor de positie van getroffenen van terrorisme en het tegengaan van radicalisering. Zij is nu lid van de RAN RvT (Remembrance of Victims of Terrorism; de werkgroep die daarnaast als taak heeft de Europese dag ter herinnering aan getroffenen van Terrorisme in Brussel vorm te geven (11 maart).

Zij geeft veelvuldig trainingen, workshops en lezingen rond het thema ‘oud worden, sterven en oorlogservaringen’ voor bv. hospices en VPTZ instellingen, en coördineert de training geestelijke zorg en trauma

 

088 3305172

j.netten@arq.org