Jalan Tengah - Aansluiting van reguliere zorg bij Indische en Molukse ouderen

Hoe sluit de reguliere zorg aan bij Indische en Molukse ouderen, en hoe kan deze aansluiting verbeterd worden? ARQ onderzocht het in de pilot Jalan Tengah

In Nederland leven ongeveer twee miljoen mensen die een band hebben met voormalig Nederlands-Indië (tegenwoordig Indonesië). Toch weten veel Nederlanders weinig over de geschiedenis, de cultuur en de ervaringen van de Molukse en Indische gemeenschap in Nederland. Dat geldt ook voor medewerkers binnen de reguliere zorg.

In dit pilotonderzoek Jalan Tengah zijn aanbevelingen ontwikkeld om de reguliere zorg beter aan te laten sluiten bij de leefwereld, zorgvragen en -behoeftes van Indische en Molukse ouderen. De aanbevelingen richten zich onder andere op het vergroten en verankeren van kennis over Indische en Molukse doelgroepen binnen de reguliere zorg.

Meer weten? Download het volledige rapport Jalan Tengah.

Het project Jalan Tengah is uitgevoerd als voorbereiding op het tweejarige project ‘Deskundigheidsbevordering van de reguliere zorg’, waarin de aanbevelingen geïmplementeerd zullen worden. Het project Deskundigheidsbevordering wordt gefinancierd vanuit de Collectieve Erkenning en loopt van 2022-2023. In het project wordt nauw samengewerkt met Stichting Pelita.