Impact Magazine - Themanummer Identiteit (2021 nr 4)

Ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden kunnen een rol spelen in de ontwikkeling en beleving van de eigen identiteit. In deze editie van Impact Magazine over ‘Identiteit’ leest u over intergenerationeel trauma, over de verschillende belevingen van Joodse identiteit, de opsporing, berging en identificatie van Tweede Wereldoorlogslachtoffers, en de invloed van corona op de ontwikkeling van identiteit in de adolescentie.

Ook vindt u in deze editie een dubbelinterview met Bart Wallet (hoogleraar Joodse studies) en Eddo Verdoner (Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding), een interview met Marcel van Kanten over de zoektocht naar zijn familiegeschiedenis en 5 vragen aan Thom de Graaff, de nieuwe voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Met columns, lees-, kijk- en luistertips, en nog veel meer.