Impact Magazine - Generaties (2021 nr 2)

De impact van ingrijpende gebeurtenissen kan generaties lang doorwerken: zoals oorlogservaringen, maar ook onderdrukking, vervolging en migratie. Verschillende generaties verhouden zich anders tot het verleden, en geven daar vaak een eigen betekenis aan. In deze editie van Impact Magazine staat het thema ‘Generaties’ centraal.

Je vindt in deze editie onder meer een artikel over de intergenerationele doorwerking van de Tweede Wereldoorlog, een interview met Mardjan Seighali, directeur van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF, een artikel over de collectieve herinnering aan verzetsman Anton de Kom, en een interview met programmamaker Nira Kakerissa over haar zoektocht naar de geschiedenis van haar Molukse grootouders.