Henk Smeets en Fridus Steijlen, In Nederland gebleven: de geschiedenis van Molukkers 1951-2006, Bert Bakker, Amsterdam 2006

Studie - ter gelegenheid van het vijftigjarig verblijf in Nederland in 2001 - naar de geschiedenis van de 12.500 Molukkers, voornamelijk militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger en hun gezinnen, die in 1951 in Nederland aankwamen.

In opdracht van het Moluks Historisch Museum is deze studie uitgebracht over de geschiedenis van de Molukkers vanaf hun aankomst in Nederland in 1951 tot heden. Na inleidingen over de voorgeschiedenis en de dekolonisatie van 1942 tot 1951 wordt de aankomst van deze migranten in 1951 besproken, gevolgd door hun lotgevallen in de eerste jaren in zogenoemde woonoorden, de overgang naar woonwijken in de jaren zestig, de radicalisering en gijzelingsacties in de jaren zeventig, een heroriëntatie van hun positie in Nederland en de RMS-ideologie in de jaren tachtig en de versnelde integratie in de laatste twee decennia.