Hella de Jonge, Los van de wereld, Balans, Amsterdam 2006

De joodse Eli Asser (tekstdichter) en zijn vrouw verliezen in de Tweede Wereldoorlog bijna al hun dierbaren, een verlies dat ze nooit te boven kwamen. Hun dochter (beeldend kunstenaar, vrouw van cabaretier Freek de Jonge) beschrijft de invloed hiervan op haar jeugd en verdere leven.

Als ontheemde mensen komen de ouders van Hella de Jonge uit de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben bijna niets en niemand meer over. Kinderen krijgen wordt hun manier om de gaten in hun familieleven te dichten. Maar achter de voordeur regeert de oorlog en beheerst de dood het gezinsleven. Op de begrafenis van Hella's moeder komt het tot een uitbarsting, daarna begint Hella met het opschrijven van haar jeugdherinneringen, haar verdriet, woede, onmacht, de invloed hiervan op haar leven en schrijft ze over de dood van haar middelste kind.