F.A. Begemann en Susan Deurloo, De Indische naoorlogse generatie. Herinneringen, verhalen, analyse, Stichting Pelita en ZorgOnderzoek Nederland Den Haag 2002

Niet alleen de mensen die de Japanse bezetting hebben meegemaakt, voelen de gevolgen van het oorlogsgeweld. Ook hun kinderen kunnen hier nog klachten aan over houden.

Dit boek gaat over de Indische naoorlogse generatie. Is er een specifiek causaal verband tussen de oorlogservaringen van de ouders en de klachten van hun kinderen? En zo nee, waarom zou je dan bij de hulpverlening aandacht schenken aan de bijzondere voorgeschiedenis? Ingewikkelde vragen die in dit boek in een context worden geplaatst en zo een antwoord proberen te geven. Daarbij is de problematiek van de Indische naoorlogse generatie gecompliceerd, omdat de ouders van deze kinderen niet alleen te maken kregen met oorlogsgeweld maar ook, vaak tegen hun zin, naar Nederland zijn gekomen, om hier een nieuw bestaan op te bouwen.