F.A. Begemann, De oorlog van mijn ouders: interviews met kinderen van oorlogsslachtoffers. Stichting ICODO, Utrecht 1992

Hoe kan het dat kinderen van oorlogsgetroffenen angsten en nachtmerries hebben door een oorlog die ze zelf niet hebben meegemaakt?

Was het al enkele decennia bekend dat oorlogsveteranen lijden aan allerlei psychosomatische klachten, in de jaren tachtig werd duidelijk dat de manier waarop oorlogsslachtoffers in de wereld staan directe gevolgen heeft voor de wijze waarop zij hun kinderen benaderen en vormen. Niet zelden gebeurt dit op een pathologische manier waardoor ook de tweede generatie als slachtoffer van het oorlogsgeweld kan worden beschouwd. Dit boek is gebaseerd op uitvoerige interviews met na de oorlog geboren kinderen van oorlogsslachtoffers. Niet alleen de problemen worden beschreven, maar ook de mogelijkheden voor psychotherapie en zelfhulp.