E. Captain, G. T. M. Mooren en A. Förster, Familie, generatie en oorlog. Historische, psychologische en artistieke inzichten. Family, generations and war. Historical, psychological and artistic views, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Amsterdam 2014

Deze publicatie biedt een gezamenlijk geschreven verslag van de gelijknamige internationale conferentie, die plaatsvond op 2 mei 2014.

In dit boek wordt onderzocht hoe individuen en samenlevingen omgaan met oorlog nadat deze is afgelopen, als het concrete geweld en de inbreuk op fysieke en geografische grenzen voorbij zijn. De aandacht richt zich op de verschillende manieren waarop historici, psychologen en kunstenaars oorlog en de implicaties ervan behandelen. Zij gaan in op vragen als: Welke invloed heeft oorlog op gezinnen en volgende generaties? Welke impact hebben individuele en familieverhalen op de collectieve herinnering? Welke impact heeft geschiedenis op individuele en familieherinneringen? Met bijdragen van o.a. Marina Ajdukovíc, Rosemarie Buikema, Rolf Kleber, Haris Pašovíc, Maggie Schauer en Jay Winter.