Onderzoek Drie Generaties

Dit jaar doet ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld verkennend onderzoek naar de doorwerking van ingrijpende Tweede Wereldoorlogservaringen bij drie generaties door oorlogsgetroffene families. 

Het onderzoek bestaat uit interviews met drie personen uit dezelfde familie; iemand van de eerste, van de tweede en de derde generatie. Wat betekent het oorlogsverleden voor iemand die de oorlog bewust heeft meegemaakt (de eerste generatie), zijn of haar kinderen (tweede generatie) en een kleinkinderen (derde generatie)? Hoe wordt er met de geschiedenis in de familie omgegaan?  

De bevindingen van dit onderzoek willen we wetenschappelijk publiceren. Ook willen we de uitkomsten van het onderzoek vertalen naar een publieksproject. Daarmee beogen wij de kennis en het bewustzijn bij het Nederlands publiek over de doorwerking van oorlog te vergroten.

Deelname

Het interview vindt plaats op een voor u prettige locatie, bijvoorbeeld bij u thuis. Tussen september en november 2021 worden de interviews afgenomen.

Privacy

Uw privacy vinden wij erg belangrijk en wordt door ons beschermd. Alle persoonsgegevens en onderzoeksdata worden veilig opgeslagen, vertrouwelijk behandeld binnen het projectteam en niet zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Over ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Het onderzoeksteam bestaat uit onderzoekers die werkzaam zijn bij ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum (ARQ). ARQ is gespecialiseerd in de gevolgen en de psychosociale nasleep van ingrijpende gebeurtenissen, zoals oorlog, vervolging en geweld. Bij dit onderzoek zijn twee organisaties van ARQ betrokken: ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en ARQ Centrum’45.

Contact

Zijn u en uw familieleden geïnteresseerd in deelname, contacteer dan driegeneraties@arq.org of stuur uw brief naar ARQ KC Oorlog, Nienoord 5, 1112 XE Diemen, met vermelding van naam en telefoonnummer. Van maandag tot donderdag tussen 11.00 en 17.00 kunt u bellen naar 088-3305555.