Citroen, Renée, Het verlden haalt je in, Nieuwsbrief VBV, 27 mei 2019

Een verslag van Renée Citroen (2e generatie joods), n.a.v. bezoek aan de jaarvergadering (28 april jl.) van de VBV (Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers).

De jaarvergadering was georganiseerd i.s.m. JMW en bevatte twee intergenerationele discussies met de volgende vraagstellingen:
1. Hoe komt het dat de 1e en 2e generaties zo slecht met elkaar praten?
2. Heeft de 2e generatie behoefte aan materiele genoegdoening?