Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld. Interview met Geert Smid

10 maart 2020

Traumatische rouw is al jaren het aandachtsgebied van Geert Smid, psychiater en plaatsvervangend opleider bij ARQ Centrum’45. Op 20 maart spreekt hij zijn oratie uit ter aanvaarding van de door ARQ ingestelde bijzondere leerstoel Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweld, gevestigd aan de Universiteit voor Humanistiek. Tijd voor een interview met deze gepassioneerde psychiater die met beide benen in de praktijk staat en zoekt naar de betekenisgeving rondom traumatisch verlies.
 

Gefeliciteerd met deze prachtige benoeming. wat bracht je eigenlijk op dit onderwerp? Speelde dat al bij je promotieonderzoek?

‘Mijn promotieonderzoek over uitgestelde PTSS en stress sensibilisatie na trauma vestigde de aandacht op een belangrijk aspect van betekenisgeving. Vroegere traumatische ervaringen kunnen een toegenomen gevoeligheid geven voor nieuwe stressvolle ervaringen. De betekenis van de nieuwe ervaringen wordt beïnvloed door de oude ervaringen. En ook omgekeerd, de oude ervaringen komen door de nieuwe ervaringen in een nieuw licht te staan en worden daarmee soms bedreigender of minder acceptabel. Ik kwam erachter dat de discussie over uitgestelde reacties, die bij PTSS speelde, ook speelt bij rouw. Het viel me op dat die discussie op veel kleinere schaal werd gevoerd. zowel mijn promotieonderzoek als mijn klinische werk confronteerde me ermee dat aandacht voor rouw heel beperkt was. Toen kreeg ik er lucht van dat er voor de DSM-5, die nog niet verschenen was - mijn promotie was in 2011, DSM-5 verscheen in 2013 - een rouwstoornis in de maak was. Ik vond dat heel terecht. Ik vond dat de beperkte aandacht voor rouw zou kunnen leiden tot een miskenning van de potentiele effecten van rouw op het ontstaan of toenemen van psychopathologie.

Door goede samenwerkingsrelaties en ook doordat de vliegramp met de MH17 de urgentie van het onderwerp in nederland voelbaar maakte kwam het allemaal in een stroomversnelling. Er ontstond een expertiseteam traumatische rouw bij ARQ centrum’45, een research track – momenteel met twee promovendi – en het ARQ Kenniscentrum Traumatische Rouw (rouw.arq. org). We ontwikkelden diagnostische en behandelinterventies om verschillende doelgroepen geconfronteerd met traumatisch verlies te kunnen helpen, waaronder rampgetroffenen, geüniformeerden en vluchtelingen.’
 

Foto: Nadine Maas

Vanwege de coronamaatregelen zal de oratie van Geert Smid op een ander moment plaatsvinden. 

Het hele interview van Miranda Olff met Geert Smid is te vinden in het nummer Traumatische Rouw (2020:1). Verder lezen? Kijk hier hoe je je kunt abonneren op Impact Magazine.