Veteranen

Voor militairen kent oorlogsgeweld twee dimensies: men kan zelf geweld toepassen en men ervaart geweld dat door anderen wordt uitgeoefend. Bij een aantal van hen hebben deze geweldservaringen soms langdurige negatieve psychosociale gevolgen.

Dat geldt voor de oudere generatie veteranen die gevochten heeft in de Tweede Wereldoorlog of betrokken was bij de dekolonisatieoorlog in Indonesië. Maar dit heeft eveneens  betrekking op een jongere generatie veteranen die in uiteenlopende vredesmissies gediend heeft. Nederland neemt immers al sinds 1956 deel aan uiteenlopende vredesoperaties. Dit betekent dat er een continue instroom van nieuwe generaties veteranen plaatsvindt in de Nederlandse samenleving. Ook veel van deze jongere veteranen zijn geconfronteerd geweest met allerlei verschrikkingen, met dood, dreiging en vernietiging. Hun problemen komen overeen met de problemen die de generatie voor hen heeft ondervonden.

ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld rekent de oude en jonge veteranen nadrukkelijk tot zijn doelgroep als het gaat om de bundeling van kennis en expertise ten aanzien van hun problematiek. Uiteraard geldt dat ook voor het uitvoeren van onderzoek en het beschikbaar stellen van kennis over deze problematiek middels publicaties, cursussen, trainingen, workshops, presentaties en congressen.

 

foto: Maarten Hartman/HH