Ouder worden met de Oorlog. Verzorging van ouderen met oorlogservaringen

Bertine Mitima-Verloop, Bart Nauta, Josée Netten en Onno Sinke

Verzorging van ouderen met oorlogservaringen vereist in de praktijk vaak extra aandacht. Onlangs publiceerde ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld een handreiking voor beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers die zorgen voor ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.

In 2018 woonden in Nederland ruim 1,6 miljoen ouderen die de Tweede Wereldoorlog als baby, kind of (jong)volwassene hebben meegemaakt. Mogelijk zijn zij getuige geweest van bombardementen, hebben zij de Hongerwinter overleefd, een vader of moeder weggevoerd zien worden, of hebben zij gevangen gezeten in een Japans interneringskamp in Zuidoost-Azië.

Voor veel mensen wordt het verleden belangrijker naarmate ze ouder worden. Ze hebben meer tijd en gaan de balans opmaken van hun leven. Herinneringen aan hun jeugd, aan vormende ervaringen, komen bovendrijven. Voor mensen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt is dit vaak een belangrijke periode geweest die in de laatst fase van hun leven weer meer aandacht opeist.

Het is van belang om bij de zorg aan ouderen alert te zijn op de rol die de oorlog mogelijk nog speelt. Niet iedere oudere heeft automatisch last van de oorlog. Toch is het goed als verzorgers bewust zijn van de mogelijkheid dat bepaald gedrag samenhangt met de oorlogservaringen van een persoon.

Deze publicatie is bedoeld voor alle verzorgers (beroepskrachten, vrijwilligers en mantelzorgers) die zorgen voor ouderen die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt.

Download hier de brochure. 

Download hier de handreiking.

Een hard-copy van de uitgave Ouder worden met de oorlog. Verzorging van ouderen met oorlogservaringen kunt u aanvragen door een mail te sturen naar kc-oorlog@arq.org

  • Voor particulieren is het mogelijk om max. 2 exemplaren van de handreiking (inclusief brochure) kosteloos aan te vragen.
  • Voor organisaties is het mogelijk om max. 5 exemplaren van de handreiking (inclusief brochure) kosteloos aan te vragen.

Mocht u meer exemplaren willen aanvragen, dan kunt u dit formulier invullen en meesturen in uw aanvraag. Voor de bestelling van meer exemplaren kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Mocht u binnen uw organisatie en eventueel via externe online communicatiekanalen aandacht willen besteden aan Ouder worden met de oorlog, dan vindt u in dit document uitgebreide informatie. 

 

Impact van herdenken voor ouderen

Herdenken van de Tweede Wereldoorlog is voor veel ouderen ingrijpend en emotioneel, maar tegelijk ook waardevol en belangrijk. In twee flyers wordt informatie aangereikt voor zorgverleners over de impact van herdenken voor ouderen. Ook worden tips gegeven hoe je als zorgverlener kunt bijdragen aan een betekenisvolle herdenking.

De eerste flyer heeft betrekking op een algemene groep ouderen. De tweede folder gaat specifiek in op de betekenis van en gevoelens rondom herdenken voor Indische en Molukse ouderen. De informatie in deze flyers is gebaseerd op het Project Rituelen.

De flyers zijn ontwikkeld door ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld in samenwerking met Stichting Pelita.

 

Workshop "Sterven met de oorlog en geweldsproblematiek in de palliatieve terminale zorg"

Over de verzorging van ouderen met oorlogservaringen organiseren wij ook workshops. Kijk hier voor meer informatie