De stilte en de storm. 4 en 5 mei sinds 1945

Ilse Raaijmakers

Op 4 en 5 mei voelen Nederlanders zich met elkaar verbonden, meer dan op andere nationale momenten. Waarom is er dan toch bijna ieder jaar discussie rond deze dagen? Wat herdenken we, wie herdenken we, en hoe kunnen we dat het beste doen? Elke generatie heeft haar eigen antwoord op deze vraag.

In De stilte en de storm komt Ilse Raaijmakers met nieuwe feiten en inzichten over de geschiedenis van de herdenkingsdagen. Levendig beschrijft ze de discussies, conflicten en veranderingen. Ze toont daarbij aan dat er geen blauwdruk voor 4 en 5 mei bestaat. Er is geen ‘herdenken zoals het ooit bedoeld is’. Iedere generatie zal opnieuw vorm en betekenis moeten geven aan 4 en 5 mei. Door vanuit een historische context inzicht te geven in de discussies van toen, levert De stilte en de storm een onmisbare bijdrage aan de publieke discussie over 4 en 5 mei van nu.

De stilte en de storm. 4 en 5 mei sinds 1945 | Ilse Raaijmakers | ISBN 9789462988347 | 316 blz. | €  20,99