Kennis voor de Toekomst

In 2020 en 2021 heeft ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld samen met JMW Joods Welzijn het project ‘Kennis voor de Toekomst’ uitgevoerd. De samenwerking tussen beide organisaties heeft als doel de kennis over psychosociale zorg aan de Joodse doelgroep te verdiepen en beschikbaar te maken en zo de veerkracht van de Joodse gemeenschap te versterken.

Het project heeft onder meer geresulteerd in het rapport ‘Kennis voor de Toekomst’ over de kennis en expertise van JMW, en de Onderzoeksagenda voor Joods Nederland met 5 thema’s voor onderzoek naar hedendaags Joods leven.

 

Rapport 'Kennis voor de Toekomst'

Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek waarin de aanwezige kennis en expertise van JMW over Joods Nederland is opgetekend. Het geeft een goed beeld van de organisatie die JMW vandaag de dag is, op welke manier zij te werk gaat en werpt tevens een blik op de toekomst van JMW door uitdagingen die in het verschiet liggen aan te kaarten.

Download hier het rapport

 

 

Onderzoeksagenda voor Joods Nederland

JMW wil onderzoek naar onderbelichte thema’s in hedendaags Joods leven in Nederland stimuleren. Meer kennis helpt om het welzijn van Joodse Nederlanders in de toekomst te kunnen blijven bevorderen. Met dat doel heeft JMW samen met ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld de Onderzoeksagenda voor Joods Nederland samengesteld.

Deze onderzoeksagenda hoopt richting te geven aan toekomstig onderzoek naar hedendaags Joods leven aan de hand van vijf hoofdthema’s. Ook worden met deze onderzoeksagenda nieuwe samenwerkingen gestimuleerd, zowel tussen onderzoekers van verschillende organisaties en met verschillende expertises, als tussen onderzoekers en Joodse zorg- en welzijnsorganisaties. De vijf thema’s zijn samengesteld op basis van literatuuronderzoek, interviews en groepsgesprekken met onderzoekers en Joodse zorg- en welzijnsorganisaties.

Thema’s Onderzoeksagenda

1. Identiteits- en gemeenschapsbeleving
2. Religie en secularisme
3. Herdenken en herinneren WO2
4. Joodse maatschappelijke behoeftes
5. Psychosociale effecten van antisemitisme

Download hieronder de onderzoeksagenda, en de verantwoording: