Herinneren WO2 en rituelen

De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog kenmerkt zich door gebeurtenissen en ontwikkelingen die zo ingrijpend waren dat de herinnering aan deze oorlog nog altijd een rol speelt in onze hedendaagse samenleving. De oorlog dient dikwijls als referentiepunt bij actuele maatschappelijke vraagstukken van uiteenlopende aard. Het herdenken en herinneren van de Tweede Wereldoorlog staat dan ook centraal binnen onze samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Bereiken we met het herinneren en herdenken alle groepen binnen onze samenleving? Moeten herdenkingen anders ingericht worden, zodat zij ook als de laatste direct getroffenen overleden zijn, nog bestaansrecht hebben? Binnen dit thema zetten wij met onze onderzoeksgroep samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei de komende jaren projecten op om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Rituelen spelen een belangrijke rol bij het individueel en collectief herdenken en herinneren. Hoe kunnen rituelen van herdenken en vieren rond WO2 in de toekomst betekenisvol blijven? Het Project Rituelen dat wij samen met Nationaal Comité, ARQ Centrum'45 en ARQ Kenniscentrum Impact uitgevoerd hebben, geeft concrete antwoorden op deze vragen.

 

foto: Allard de Witte/HH