Burgerschap

Voor een veerkrachtige samenleving moeten groepen binnen de Nederlandse samenleving zich onderdeel voelen van deze samenleving. Hoe kan het WOII-verleden bijdragen aan een oplossing voor de sociaal maatschappelijke onrust in de samenleving? Bevordert de herinnering aan WOII bijvoorbeeld sociale cohesie? Zo ja, hoe?

Hoe kunnen we het thema burgerschap in de context van WOII koppelen aan vraagstukken rondom burgerschap in het heden zoals radicalisering en in- en uitsluiting van minderheden? Hoe kunnen we met een beroep op het WOII verleden meer vertrouwen kweken voor het Europese samenwerkingsproject – na 1945 bedoeld om de vrede in Europa te waarborgen?

Binnen dit thema zetten wij met onze onderzoeksgroep samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei de komende jaren projecten op om deze vragen te kunnen beantwoorden.