Beleidsonderzoek

Een belangrijke kracht van ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld is beleidsondersteunend onderzoek. Op basis van een concrete vraag die voorafgaat aan beleidsbeslissingen op het terrein van de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging, agressie en geweld, stelt ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld een onderzoeksvoorstel op. Onderzoek wordt door ARQ-onderzoekers, vaak in samenwerking met het netwerk uitgevoerd. Het beleidsonderzoek resulteert in een concreet advies aan de betreffende opdrachtgever.