Beleidsonderzoek

Een belangrijke kracht van Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld is  beleidsondersteunend onderzoek. Op basis van een concrete vraag die voorafgaat aan beleidsbeslissingen op het terrein van de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging, agressie en geweld, stelt Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld een onderzoeksvoorstel op. Na goedkeuring door de opdrachtgever wordt dit in eigen huis of binnen het netwerk uitgevoerd. Het onderzoek wordt gepresenteerd en voorzien van een concreet advies.

Het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld vormt samen met het Nationaal Comité 4 en 5 mei een beleidsonderzoeksgroep. Bij het onderzoek wordt ook nauw samengewerkt met Arq-partners als Centrum ’45 en externe partners. Arq-hoogleraar Ismee Tames (tevens verbonden aan het NIOD en de Universiteit Utrecht) is nauw betrokken bij de invulling van de thema’s.

De Arq-bibliotheek biedt een uitstekende infrastructuur voor literatuuronderzoek, met name waar het gaat om historisch onderzoek.