Beatrice L. Jongkind, Eenmaal kindje, zul jij trots zijn. Kinderen van verzetsdeelnemers WO II vertellen hun verhaal, Van Warven, Kampen 2004.

Drieëndertig levensverhalen van kinderen, wier ouders in de Tweede Wereldoorlog in het Nederlandse verzet zaten, benadrukken hoezeer deze oorlogservaringen hun verdere leven beïnvloed hebben

Samenvatting

Een publicatie van de Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945 (KvV), opgericht in 1989 met het oogmerk mensen, wier ouders in de Tweede Wereldoorlog deelnamen aan het verzet, bij elkaar te brengen. Zij wil een bijdrage leveren aan de goede verwerking van ervaringen van deze 'kinderen' en het belang benadrukken van lotgenotencontact. In het eerste deel geven voor de oorlog geboren kinderen hun ervaringen, in het tweede deel in de oorlog geboren kinderen en in deel drie kinderen die na de bevrijding werden geboren. Daarna volgt informatie over de KvV en hulpverlening.