Bas Kromhout, Fout geboren. Het verhaal van kinderen van foute ouders, Contact, Amsterdam 2004

Kinderen van 'foute' ouders hebben vaak levenslang last van de keuze die hun vader en moeder ooit maakten.

In dit boek wordt, aan de hand van een enquête onder meer dan tweehonderd lotgenoten, hun geschiedenis verteld. Een twintigtal persoonlijke verhalen wordt afgezet tegen de historische achtergrond. Kromhout vertelt zo een verhaal dat lang is verzwegen, van het moment dat de 'fout geboren' kleuters en tieners worden meegezogen in het drama van de oorlog, tot het moment dat ze als volwassenen te kampen krijgen met schuldgevoelens en stigmatisering.Kinderen van 'foute' ouders hebben vaak levenslang last van de keuze die hun vader en moeder ooit maakten. || In dit boek wordt, aan de hand van een enquête onder meer dan tweehonderd lotgenoten, hun geschiedenis verteld. Een twintigtal persoonlijke verhalen wordt afgezet tegen de historische achtergrond. Kromhout vertelt zo een verhaal dat lang is verzwegen, van het moment dat de 'fout geboren' kleuters en tieners worden meegezogen in het drama van de oorlog, tot het moment dat ze als volwassenen te kampen krijgen met schuldgevoelens en stigmatisering.