Thema's

Naast haar hoofdcollectie, heeft Arq Library een aantal specifieke thema-collecties.

De Arq-bibliothek is bezig met het ontsluiten van de Gersons-collectie. Prof. dr. Bertold Gersons schonk in verband met zijn emiritaat een deel van zijn boekencollectie aan de bibliotheek.

De Arq-bibliotheek is bezig met het ontsluiten van de IJzermans-collectie. Dr. Joris IJzermans schonk een deel van zijn boeken- en artikel-collectie aan Arq.

Deze databank bevat bibliografische verwijzingen naar fragmenten uit films en documentaires over Nederlands-Indië en Indonesië, voornamelijk van de periode vlak voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, met de nadruk op oorlogservaringen.

Deze collectie bevat bronnen over kinderen en trauma, gericht op vier doelgroepen:

  • kinderen van 8-12 jaar,
  • kinderen vanaf 12 jaar en jongvolwassenen,
  • volwassen lotgenoten, die te maken hebben gehad met traumatisering in hun jeugd en
  • ouders en opvoeders.

In opdracht van het Ministerie van VWS is de Arq-bibliotheek bezig met het inventariseren van de Sinti en Roma-collectie. Deze collectie is een deel van de collectie van het Nederlands Instituut Sinti en Roma (NISR).