Praktische informatie

Openingstijden

Vanwege COVID-19 is de bibliotheek voorlopig alleen op de dinsdagen en de donderdagen geopend.
Wel kunt u ons altijd bereiken via bibliotheek@arq.org 
 

Contact

Arq-bibliotheek, Nienoord 5, 1112 XE Diemen 
T: +31 (0)88-3305185
M: bibliotheek@arq.org
W: oorlog.arq.org/arq-bibliotheek

Tarieven

Voor het lenen van boeken is géén abonnement nodig. 
Zie ons tarievenoverzicht

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) subsidieert onze dienstverlening op het gebied van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog, waardoor de bibliotheek u de dienstverlening over dit onderwerp gratis kan aanbieden.

Dienstverlening 

De Arq-bibliotheek biedt een breed scala aan diensten aan, waaronder de volgende:

  • literatuurlijsten op maat laten samenstellen;
  • literatuuronderzoek laten uitvoeren in verschillende (internationale; wetenschappelijke) databanken;
  • u kunt boeken lenen (ook scripties en rapporten); oudere uitgaven kunt u inzien;
  • u kunt kopieën van artikelen opvragen, ook uit tijdschriften die niet in de Arq-bibliotheek aanwezig zijn;
  • u kunt via ons een publicatie opvragen uit een andere bibliotheek;
  • u kunt dvd's uit de Kennisbank Ingrijpende Gebeurtenissen in de bibliotheek bekijken;
  • de medewerkers helpen u graag verder.