Organisaties

 

JMW Joods Welzijn     
JMW coördineert de sociale zorg voor de Joodse Gemeenschap in Nederland.

Nederlands Kenniscentrum voor Ouderenpsychiatrie (NKOP)    
Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP) verzamelt en ontsluit kennis en hulpmiddelen waarmee ggz- en VVT-professionals ouderen met mentale gezondheidsklachten beter kunnen helpen.

Stichting 1940-1945    
Stichting 1940-1945 verleent diensten aan verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burger- oorlogsslachtoffers uit de jaren 1940-1945.

Stichting Pelita    
Stichting Pelita zet zich in voor mensen uit voormalig Nederlands-Indië die na afloop van de Tweede Wereldoorlog, de Bersiap of vanwege de Indonesische onafhankelijkheid naar Nederland vertrokken.

Sinai Centrum
Oudere oorlogsgetroffenen met psychotraumaklachten kunnen terecht bij de behandelaars van het Sinai Centrum, een organisatie die expert is in psychotraumazorg.

Nederlands Veteranen Instituut
De Basis biedt begeleiding, maatschappelijk werk en trainingen aan (oud)-medewerkers en hun directe relaties van publieke geüniformeerde beroepen in Nederland en gespecialiseerd maatschappelijk werk aan verzetsdeelnemers, vervolgden en burgeroorlogsgetroffenen WO II en getroffenen van de oorlog met Japan en van de Bersiapperiode.

Veteranenloket
Veteranen met een hulp- of zorgvraag kunnen terecht bij het Veteranenloket.