Organisaties

 

Organisaties voor naoorlogse generaties

 

JONAG
JONAG is een belangenvereniging voor de JOodse NAoorlogse Generatie. Iedereen met een Joodse achtergrond die na 4 mei 1945 is geboren, kan lid of donateur worden.

Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940-1945
De Vereniging Kinderen van Verzetsdeelnemers 1940 - 1945 (KvV) is op 22 april 1989 opgericht met het oogmerk mensen, wier (groot)ouders in de Tweede Wereldoorlog deelnamen aan het verzet, bij elkaar te brengen. 'Verzet' wordt opgevat in de breedste zin van het woord. Of de ouders nu deelnamen aan het Joods verzet, het verzet in Indië, het christelijk verzet, het links verzet, het vrije verzet of dat zij individueel verzet pleegden - de (klein)kinderen vinden elkaar binnen de KvV.

Stichting Werkgroep Herkenning
Stichting Herkenning  is er voor nakomelingen van ouders die tijdens WOII de kant van de bezetter kozen of de bezetter waren –kort gezegd Kinderen van “foute ouders”. De doelstellingen van Stichting Herkenning zijn: het bevorderen van hulpverlening aan de nakomelingen van ‘foute ouders’, het geven van bekendheid aan de problematiek die hier mogelijk het gevolg van is, het bevorderen van de emancipatie van nakomelingen van ‘foute ouders’, het bevorderen van onderzoek naar de geschiedenis van deze groep en het organiseren van bijeenkomsten en gespreksgroepen voor de achterban.

JIN
De Vereniging Japans-Indische Nakomelingen is opgericht door en voor mensen met een Japanse vader en een Nederlands-Indische moeder, geboren in het voormalig Nederlands-Indië, in de periode van 1942 tot na het eind van de bezetting. Vanaf het begin fungeert de vereniging als een ontmoetingspunt voor nakomelingen die elkaar een begripvol luisterend oor bieden. Daarnaast is zij een (maatschappelijke) belangenbehartiger voor ‘lotgenoten’. Zij streeft naar een goede informatievoorziening over haar achterban en ondersteunt de zoektocht van haar leden naar hun Japanse vaders

Sakura
Stichting Sakura zet zich in voor nakomelingen van Japanse vaders en Indische (of Hollandse) moeders, geboren tussen 1940-1948. De Stichting organiseert verwerkingsreizen naar Japan, wil informatie verschaffen over haar achterban, de onderlinge samenhorigheid bevorderen en de eigen leden ondersteunen in hun zoektocht naar hun biologische Japanse vader.

InLuwte
InLuwte organiseert lotgenotencontact en ontmoetingsdagen voor relaties van geüniformeerde geweldsgetroffenen en veteranen, zoals ouders, partners en (volwassen) kinderen. In 2015 is het eerste nazorgprogramma 2e generatiegetroffenen gerealiseerd.

 

Algemene organisaties voor WOII-getroffenen

 

Pelita
Pelita is een welzijnsinstelling voor  Indische Nederlanders en Molukkers. De medewerkers van Pelita begeleiden aanvragen voor de wetten voor oorlogsgetroffenen en bieden hulp-en dienstverlening aan de eerste generatie en naoorlogse generaties via individueel contact, sociale contactgroepen en waar nodig doorverwijzingen. Pelita organiseert ontmoetingen door bijeenkomsten als Masoek Sadja’s, eettafels en regionale en landelijke contactdagen. Daarnaast zet Pelita zich in voor de versterking van de informele zorg door het opbouwen, verbinden en versterken van sociale netwerken. Pelita neemt de sociale, culturele en historische context als uitgangspunt van de hulp- en dienstverlening.

Stichting 1940-1945
Stichting 1940-1945 verleent diensten aan verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burger- oorlogsslachtoffers uit de jaren 1940-1945. De Stichting voert wetten uit die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Daarnaast worden in diverse plaatsen contactbijeenkomsten georganiseerd en geeft de Stichting een eigen kwartaalblad uit.

JMW Joods Welzijn

JMW is de landelijke welzijnsorganisatie voor de Joodse gemeenschap in Nederland. JMW biedt psychosociale hulpverlening, thuiszorg, sociaal-culturele activiteiten en zorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam en enkele regionale bureaus. JMW is gespecialiseerd in de late gevolgen van de Holocaust op Joodse vervolgingsslachtoffers en de transgenerationele effecten bij de zogenaamde naoorlogse/tweede generatie (de kinderen van vervolgingsslachtoffers) en de invloed die de familiesituatie (grootouders die vervolgingsslachtoffers waren en ouders die behoren tot de naoorlogse/tweede generatie) heeft op de kleinkinderen van vervolgingsslachtoffers.

SVB, afdeling Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen
De Sociale Verzekeringsbank is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wetten en regelingen die financiële ondersteuning bieden aan slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap en hun nabestaanden.

 

Behandeling

 

ARQ Centrum'45
ARQ Centrum'45 is hèt landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Kennis en expertise rond psychotraumatologie wordt ontwikkeld door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en verspreid via onderwijs. Eén van de doelgroepen is de naoorlogse generatie.

 

Kennis

 

Het Arq kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld, is hèt kennisinstituut voor de sociale en psychische gevolgen van oorlog, vervolging en geweld in heden en verleden. Deze kennis wordt verdiept door (beleids)onderzoek en verspreid via de bibliotheek, workshops, trainingen, publicaties en evenementen. Waar mogelijk wordt de aanwezige kennis gebruikt ten behoeve van actuele kwesties.