Adriaan van Dis, Nathan Sid. Novelle, Meulenhoff, Amsterdam 1983

Autobiografische schetsen over een kleine, gevoelige jongen die opgroeit in een uit Nederlands-Indië gerepatrieerd gezin.

Het debuut van Adriaan van Dis bestaat uit de bundeling van feuilleton-afleveringen die in 1978-1979 verschenen zijn in NRC-Handelsblad. Het zijn schetsen over jeugdherinneringen van een jochie dat in Nederlands-Indië werd geboren, en in de jaren '50 met de strenge Pa Sid, de ex-Kniller, meekomt naar Nederland. Hij groeit op tussen een moeder die hem verwent en drie zussen die in Indië zijn geboren. De charme van deze schetsjes, die onderling weinig samenhang vertonen, schuilt in de veelsoortige en speelse zintuigelijke observaties van een zeer sensibel jongetje, voor wie de dagelijksheid der gewaarwordingen doortrokken is van melancholie.