Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties

De Tweede Wereldoorlog is al meer dan zeventig jaar geleden afgelopen, maar voor sommige mensen is hij nooit opgehouden. Zij hebben zulke ingrijpende ervaringen meegemaakt dat de oorlog en de herinneringen daaraan altijd prominent in hun leven zijn gebleven. Deze oorlogservaringen kunnen een stempel drukken op de sfeer en het opvoedklimaat in hun gezin. De ontwikkeling van een kind, hoe jong ook, kan hierdoor verstoord raken. In de relatie met de ouders, broers of zussen of op het persoonlijke vlak kunnen hierdoor in de vroege jeugd maar ook in het latere leven problemen ontstaan. 

Bij mensen die vlak voor, tijdens of na de oorlog zijn geboren en opgegroeid zijn in gezinnen van oorlogsgetroffenen spelen soms de volgende vragen:

  • Wat heeft mijn familie meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog?
  • Waarom werd er thuis zoveel gesproken- of juist gezwegen- over de Tweede Wereldoorlog?
  • Waarom is de band met mijn ouders, met wie ik mij eigenlijk intens verbonden voel, zo moeizaam?
  • Hoe kom ik meer te weten over de cultuur en de geschiedenis van het land waar mijn familie vandaan komt?

Het Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties (ANG) wil helpen bij het beantwoorden van deze en andere vragen. Het aanspreekpunt is in 1990 opgericht om kinderen van getroffenen uit de Tweede Wereldoorlog, ongeacht  hun achtergrond, te steunen en te informeren. Ook latere generaties, hulpverleners en geïnteresseerden die willen weten hoe de Tweede Wereldoorlog in meerdere generaties kan doorwerken kunnen bij het aanspreekpunt terecht.

Het Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties wil de kennis en informatie over naoorlogse generaties in kaart brengen, bundelen en toegankelijk te maken. In het aanspreekpunt werken Arq-partners Stichting Pelita, Stichting 1940-1945, Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld en Stichting Centrum ‘45 samen.

Hier kunt u de brochure met algemene informatie over het ANG downloaden.