Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties

Wat maakte uw familie mee tijdens de Tweede Wereldoorlog?
Waarom raakt u geïrriteerd door ouders met wie u zich eigenlijk intens verbonden voelt?
Waarom sprak men thuis zoveel of zweeg men juist over de Tweede Wereldoorlog?
 

Deze vragen kunnen spelen bij mensen die in of na de oorlog geboren en opgegroeid zijn in gezinnen van oorlogsgetroffenen. De oorlogservaringen van de ouders hebben soms een stempel gedrukt op de sfeer en het opvoedklimaat in het gezin. Als u daardoor problemen hebt in uw functioneren en wilt u hier iets aan doen, dan kunt u contact opnemen met het Aanspreekpunt Naoorlogse Generaties (ANG).

Het ANG is in 1990 opgericht om kinderen van getroffenen uit de Tweede Wereldoorlog, ongeachthun achtergrond, te steunen en te informeren. Ook latere generaties, hulpverleners en geïnteresseerden die willen weten hoe de Tweede Wereldoorlog in meerdere generaties kan doorwerken kunnen bij het aanspreekpunt terecht.

Download hier de ANG-folder.

In het ANG werken ARQ partners Stichting Pelita, Stichting 1940-1945, ARQ Centrum’45 en het ARQ Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld samen.