Wijziging asielbeleid Afghaanse gezinnen met minderjarige kinderen

11 juli 2018

Asielverzoeken van Afghaanse gezinnen met minderjarige kinderen worden niet langer geweigerd omdat zij zich in een ander deel van Afghanistan zouden kunnen vestigen. Dat schrijft staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Verder blijft het speciale asielbeleid voor Afghanistan blijft in stand. Diverse groepen blijven aangemerkt als risicogroep, zoals etnische en religieuze minderheden, LGBTI’s, bekeerlingen en journalisten uit Afghanistan. Lees verder

Bron: Rijksoverheid, 11 juli 2018


Lees ook: Kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties verbijsterd over instandhouding asielbeleid Afghanistan, Amnesty International, 11 juli 2018